Istorijat

            Na osnovu plana Sekretarijata OSOFK Leskovac, u Leskovcu je 22.juna.1961. godine održana je osnivačka skupština Opštinskog fudbalskog saveza. skupština je održana u sali starog Doma JNA, a prisustvovalo je oko 80 predstavnika fudbalskih klubova, fiskulturnih aktiva, udruženja fudbalskih sudija i trenera. Referat o “Daljim merama za unapređenje, omasovljavanje i decentralizaciju fudbalskog sporta u Leskovcu” podneo je Momčilo Marjanović, član Sekretarijata OSOFK Leskovac. Posle rasprave u kojoj je istaknuta potreba za osnivanjem Opštinaskog fudbalskog saveza usvojena su Pravila Saveza i zaključci za budući rad.. Na predlog Dragomira Milosavljevića, sekretara OSOFK Leskovac, Skupština je izabrala Upravni odbor od 17 članova. Na prvoj sednici Upravnog odbora 27.juna 1961. godine izvršeno je konstituisanje:

1256Predsednik,           Miodrag Stanković Žc

Podpredsednik,    Gligorije Stanković

Sekretar,                Živadin Živković